GCC Aktiviteter

February 2019
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 • 200x100.png
 • AdmiralCapital200x100.png
 • Alelogo200x100.gif
 • cykelgaardenbanner200x100.gif
 • FiniEl200x100.gif
 • GourmetCatering200x100.png
 • KEMPogLAURITZEN200x100.png
 • malerfirmaet200x100.gif
 • mbtransportbanner200x100.gif
 • superbrugsen200x100.gif
 • sydbank200x100.gif
 • Traffics200x100.png
 • veloconcept200x100.jpg

Generalforsamling 2018

Generalforsamling1Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling for GCC. Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. (OBS! Flyttes til ca. kl. 20 eller til Anne-Mette kan være tilstede)

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand.

a. Stefen er på valg, efter hans tiltrædelse efter Lars, & ønsker ikke genvalg. At Stefen er på valg er en ekstraordinær situation eftersom vores valgte formand valgte at forlade sin post i utide. Den kommende formandsperiode vil derfor løbe i ét år, således at den normale valgrotation i GCC efterfølgende kan genoptages.
8. Valg af Kasser
a. Anne-Mette er på valg og ønsker ikke genvalg, men vil gerne sørge for en god overdragelse af regnskab og information til den kommende kasser.


9. Valg af bestyrelsesmedlem

a. Kristian er på valg og ønsker ikke genvalg.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

a. Pernille & Carsten er på valg.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Forslag fra bestyrelsen.

a. Tøjudvalg. I slutningen af denne sæson udløber de eksisterende sponsoraftaler og der skal således findes nye, designes nyt tøj og i det hele taget findes bærende kræfter til at styre tøjet eftersom Ole trækker sig helt.
b. GCC løb og evt. løbsudvalg. Der skal findes bærende kræfter til vores løb ellers ser vi i den nuværende bestyrelse en stor sandsynlighed for at GCC ikke kan afholde sin løbsforpligtigelse. Der skal måske tænkes i ny og mindre ambitiøs rute. 
Forslag kan være Hastrup – Karlsunde - Snoldelev eller Rockerborgen eller kriterium i industrien, men i det hele taget opsætning af vores løb skal tages op til overvejelse. 
Der skal frivillige kræfter på banen der kan løfte opgaven med vores løb.
c. Hjemmesiden. Der skal findes en der vil overtage hjemmesiden og opgaven med at få den reetableret efter den er blevet hacket.
d. Forslag til kommende bestyrelse om at få ændret vedtægter og flyttet tidspunktet for generelforsamlingen til kort efter løbssæsonafslutning evt. i fbm. rytterfesten.

13. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Aktive og passive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har ret til at stemme på generalforsamlingen.
Medlemmer skal være fyldt 14 år, for at have stemmeret. Aktive medlemmer under 14 år kan vælge en repræsentant, til at varetage deres interesser, på generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen